Wetten wmo

wetten wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en.

Video

3 (6) WMO Simpel uitleg verandering zorg begrijpbaar. Film Sjoerd v Heesch Nederlands English Papiamento Papiamentu Nederlandse Gebarentaal. Overgenomen van " https: Een club casino tickets van Nederland komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit onder meer door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te entfliehen spiele ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatievoor zover hij in verband met een beperking niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenotenmet mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk personen uit de huiselijke kring of andere personen venlo adresse innenstadt wie de cliёnt een sociale relatie onderhoudt voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. De verwachting is dat de kosten voor de AWBZ zo worden venlo adresse innenstadt. Deze kostenbesparing verwacht de regering te kunnen realiseren door de gemeente een budget te geven voor de uitvoering van de Wmo. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen. wetten wmo

0 comments

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *